W grudniu 2020 r. krajowe zużycie wzrosło o 4,27 proc. r/r do 15,29 TWh.

Produkcja energii elektrycznej ogółem spadła o 4,07 proc. r/r do 152,31 TWh w okresie styczeń-grudzień 2020 r., podały też PSE na swojej stronie internetowej. W samym grudniu 2020 r. odnotowano wzrost produkcji o 5,39 proc. r/r do 14,54 TWh.

W okresie styczeń-grudzień 2020 r. w elektrowniach zawodowych cieplnych wyprodukowano 71,55 TWh energii elektrycznej z węgla kamiennego (spadek o 8,5 proc. r/r), 37,97 TWh z węgla brunatnego (spadek o 8,51 proc. r/r) i 13,92 TWh w elektrowniach gazowych (wzrost o 15,09 proc.), zaś w elektrowniach wiatrowych - 14,17 TWh (wzrost o 1,95 proc. r/r).

W grudniu 2020 r. w elektrowniach zawodowych cieplnych wyprodukowano m.in. 7,04 TWh energii elektrycznej z węgla kamiennego (wzrost o 10,77 proc. r/r), 3,03 TWh z węgla brunatnego (spadek o 6,36 proc. r/r), natomiast w elektrowniach gazowych - 1,5 TWh (wzrost o 14,45 proc.), zaś w elektrowniach wiatrowych - 1,64 TWh (spadek o 1,53 proc. r/r), podały też PSE.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV o łącznej długości ponad 14 tysięcy kilometrów oraz 107 stacji elektroenergetycznych, służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej.