Jak poinformowały w piątek PSE, oferty w przetargu złożyli: Polenergia Obrót S.A., Enel X Polska Sp. z o.o., Enspirion Sp. z o.o., Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., CMC Poland Sp. z o.o. oraz Lerta SA.

PSE podkreśliły, że udział w postępowaniu mogły wziąć podmioty, które posiadają zdolności przesunięcia lub redukcji poboru energii elektrycznej w wysokości 1 MW mocy redukcji lub więcej oraz agregatorzy - podmioty oferujące zagregowane zdolności redukcyjne innych odbiorców energii.

Usługa Interwencyjnej Redukcji Poboru polega na dobrowolnym i czasowym zmniejszeniu poboru mocy przez aktywnych odbiorców energii elektrycznej na polecenie operatora systemu przesyłowego w zamian za wynagrodzenie.

IRP będzie jednym ze środków zaradczych - obok pomocy międzyoperatorskiej i rynku mocy - stosowanych przez operatora do zapewnienia bilansu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Mechanizm przyczyni się do zachowania stabilności w KSE w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej, w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.