"Jesteśmy w fazie dynamicznego wzrostu i rozwoju kolejnych projektów fotowoltaicznych. Spółka w najbliższym czasie skieruje propozycję nabycia akcji do inwestorów społecznościowych na kwotę 4,05 mln zł. Środki posłużą na realizację farmy w Nagoszynie na Podkarpaciu. Do 12 miesięcy planujemy debiut akcji spółki na rynku NewConnect, to z pewnością dodatkowy atut subskrypcji otwartej" - powiedział prezes Farm Fotowoltaiki i jednocześnie członek zarządu Berg Holding Kamil Kita, cytowany w komunikacie.

"Projekty fotowoltaiczne cieszą się rosnącą popularnością w zagranicznych kampaniach crowdfundingu udziałowego. W najbliższych tygodniach w ramach Crowdway będziemy promować pierwszy projekt tego typu. OZE cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony inwestorów i w związku z tym należy spodziewać się kolejnych emitentów z tej branży" - dodał dyrektor operacyjny w Crowdway Marcel Rowiński.

Farmy Fotowoltaiki zostały założone z myślą o budowie farm fotowoltaicznych na terenie całego kraju. W tym celu, we współpracy z Columbus Energy, spółka realizuje poszczególne projekty farm w ramach spółek celowych. Aktualnie planowaną inwestycją na lata 2021/22 jest nowa farma o mocy 1 MW, położona w Nagoszynie na Podkarpaciu. Instalacja docelowo będzie produkowała energię elektryczną, która zaspokoi zapotrzebowanie 200 gospodarstw domowych. Spółka posiada obecnie zawartą umowę przedwstępną na nabycie projektu farmy, wraz z dzierżawą gruntu. Uruchomienie instalacji planowane jest na początek 2022 roku, podano w informacji.

"Spółka obecnie dewelopuje farmy o łącznej mocy 72 MW. Nabywane przez inwestora - w ramach crowdfundingu udziałowego - akcje Farm Fotowoltaiki nie będą ograniczały jego zysków jedynie do tych uzyskiwanych z tytułu aktualnie realizowanych inwestycji, lecz dadzą mu także udział we wszystkich, które w przyszłości będą generowane przez spółkę. W dniu 10 lutego Farmy Fotowoltaiki poinformowały o podpisaniu umowy dzierżawy działki na okres 29 lat w celu budowy trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 MW. Umowa jest częścią strategii, która zakłada powstanie co najmniej 25 projektów farm fotowoltaicznych. Powstają one w ramach spółek celowych w konsorcjum zawiązanym przez Farmy Fotowoltaiki oraz Columbus Energy pod nazwą Columbus & Farmy" - czytamy dalej.

Farmy Fotowoltaiki w lipcu 2020 roku zawarły z Columbus Energy umowę o współpracy. W ramach partnerstwa podmioty zobowiązały się do wspólnej realizacji projektów, które będą polegały m.in. na znalezieniu lokalizacji, zaprojektowaniu, budowie i uruchomieniu farm fotowoltaicznych. Spółki zobowiązały się do 50-procentowego finansowania kosztów inwestycji oraz podzieliły się kompetencjami. Columbus Energy będzie odpowiedzialny za projekt techniczny, budowę i uruchomienie farm, natomiast Farmy Fotowoltaiki skupią się na wyszukiwaniu lokalizacji do projektów i pozyskiwaniu prawa do nieruchomości w celu ich realizacji.

(ISBnews)