"Równolegle do realizacji założeń strategii, Grupa PGE realizuje prace nad transformacją regionu bełchatowskiego i turoszowskiego, których rozwój w znacznym stopniu opiera się na energetyce konwencjonalnej. Grupa PGE podjęła działania, które mają na celu wykorzystanie ich energetycznego potencjału, poprzez szereg inwestycji głównie w odnawialne źródła energii. Zgodnie z zapowiedziami zarządu PGE, ważnym elementem transformacji będzie program przekwalifikowania pracowników sektora w kierunkach związanych z rozwojem energetyki nisko i zeroemisyjnej oraz innych zawodach, na które będzie zapotrzebowanie" - czytamy w komunikacie.

Według szacunków, Grupa PGE przeznaczy do 2030 roku łącznie 7 mld zł na inwestycje w tych regionach.

"Mamy bardzo konkretne plany na rozwój, w szczególności terenów pokopalnianych, które dysponują ogromnym potencjałem do rozwoju energetyki wiatrowej i fotowoltaiki. To tereny przemysłowe z łatwym dostępem do sieci. Równolegle czekamy na decyzje dotyczące przyszłości aktywów konwencjonalnych. Nowy podmiot zapewni bezpieczeństwo energetyczne Polski do czasu, gdy jako kraj będziemy dysponować stabilnymi źródłami energii np. w postaci elektrowni jądrowych. Powstanie strategicznej rezerwy węglowej zarządzanej przez Skarb Państwa i równoległe inwestowanie przez spółki energetyczne w OZE jest konieczne dla zapewnienia niezależności energetycznej Polski" - skomentował prezes Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

W listopadzie 2020 r. PGE podała, że szacuje nakłady inwestycyjne na transformację energetyczną w rejonie Bełchatowa na ok. 2,5 mld zł. Plan inwestycyjny obejmuje instalację termicznego przetwarzania z odzyskiem energii ok. 180 tys. ton odpadów komunalnych, farmy słoneczne o mocy do 500 MW i farmy wiatrowe o mocy ok. 100 MW.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)