W energetyce konwencjonalnej główne czynniki wpływające na EBITDA to presja spadających marż i wolumenów w efekcie zjawisk rynkowych. Efekt ten nie jest rekompensowany przychodami z rynku mocy oraz bloku 7 Elektrowni Turów, podano w prezentacji wynikowej.

Na segment ciepłownictwa oddziaływać będą dodatkowe przychody z tytułu rynku mocy oraz wzrost taryfy na sprzedaż ciepła przy presji kosztu CO2.

W energetyce odnawialnej grupa liczy na pozytywny wpływ farm wiatrowych uruchomionych w trakcie roku 2020 oraz przejętej farmy Skoczykłody.

W dystrybucji główne czynniki to utrzymany poziom zwrotu z roku 2020 i wzrost wartości regulowanej aktywów o ok. 1,4 mld zł.

Z kolei na segment obrotu oddziaływać będą wzrost zapotrzebowania i przywrócenie marżowości rynku detalicznego oraz presja pokrywania kosztu usługi dystrybucji energii dla prosumentów.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)