Fitch nie widzi obecnie wpływu na ratingi spółek, gdyż przedstawiony przez Ministerstwo Aktywów Państwowych plan jest na wczesnym etapie. Jak wskazują analitycy Fitch, brakuje jeszcze szczegółów, a sam program będzie przedmiotem konsultacji. Będzie też wymagać uzgodnień z Komisją Europejską.

"Oceniamy, że wykluczenie z miksu biznesowego wytwarzania energii opartej o węgiel jest pozytywne dla PGE, Enei i Tauronu. Pozwoli spółkom skoncentrować się na bardziej przewidywalnym, regulowanym biznesie dystrybucyjnym, na wytwarzaniu ze źródeł odnawialnych z mniejszym ryzykiem cenowym i na wytwarzaniu z mniej emisyjnego gazu" - napisano w komunikacie Fitcha.

W ocenie agencji, wydzielenie aktywów węglowych powinno też poprawić zdolność kredytową spółek. Zależeć to jednak będzie od szczegółów transakcji, m.in. od kwestii przeniesienia długu. Na koniec 2020 roku trzy spółki miały łącznie 32 mld zł zadłużenia.

"Nie jest jasne, czy istniejący dług, zwłaszcza ten zaciągnięty na budowę elektrowni węglowych, w jakimkolwiek stopniu zostanie przeniesiony do NABE razem z elektrowniami" - podał Fitch.

Reklama

16 kwietnia Ministerstwo Aktywów Państwowych złożyło wniosek o wpisanie do wykazu prac RM programu transformacji sektora elektroenergetycznego. Program zakłada, że do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego trafią aktywa związane z wytwarzaniem energii z węgla od PGE, Tauronu i Enei.

PGE, Enea oraz Tauron są obecnie właścicielami 70 bloków węglowych. Wydzielenie ich z tych podmiotów odbędzie się przez nabycie przez Skarb Państwa aktywów związanych z wytwarzaniem energii w jednostkach węglowych. Wśród nabywanych aktywów znajdą się również kopalnie węgla brunatnego, nie będą natomiast nabywane aktywa związane z wydobyciem węgla kamiennego. Przedmiotem wydzielenia nie będą też elektrociepłownie opalane węglem.

Program przewiduje, że PGE, Enea oraz Tauron wskażą po jednej spółce, wokół której dokonają integracji swych aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej z węgla. Następnie Skarb Państwa nabędzie od nich udziały w tych podmiotach i dokona ich integracji w ramach jednego podmiotu. Integratorem ma być PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która zacznie działać jako spółka pod nazwą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego.

Rating agencji Fitch dla PGE to BBB+, dla Enei BBB, a dla Tauronu BBB-. Ratingi mają perspektywę stabilną.