Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 484 mln zł wobec 307 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 758 mln zł wobec 568 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 460 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 3 286 mln zł rok wcześniej.

"Na odnotowane wzrosty wpływ miały nie tylko lepsze, niż w porównywalnym okresie, wyniki operacyjne (produkcja energii +28% r/r, dystrybucja +2%, sprzedaż detaliczna na poziomie porównywalnym z pierwszym kwartałem 2020 roku). Korzystny był też wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i usług systemowych na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego" - czytamy w komunikacie.

Na wyniki finansowe pozytywnie oddziaływała również korzystniejsza od zeszłorocznej taryfa dla gospodarstw domowych oraz ogólna poprawa marż na sprzedaży energii elektrycznej do pozostałych klientów w Linii Biznesowej Sprzedaż oraz optymalizacje wynikające z trwającej integracji z Grupą Orlen.

"Grupa Energa osiągnęła historycznie jedne z najlepszych wyników kwartalnych. Jestem przekonany, że plany, jakie nakreśliliśmy w nowym wieloletnim planie inwestycji strategicznych wzmocnią ten trend" - skomentował prezes Jacek Goliński, cytowany w komunikacie.

Należące do Energi odnawialne źródła energii wyprodukowały w I kw. ok. 406 GWh energii. Wynik ten kształtowany był przede wszystkim przez warunki atmosferyczne wpływające niekorzystnie na pracę aktywów wiatrowych i fotowoltaicznych. Jednocześnie elektrownie wodne zwiększyły wytwarzanie energii elektrycznej o 24% r/r.

Nakłady inwestycyjne w I kw. wzrosły do 345 mln zł, czyli 4% r/r. Z tej kwoty ponad 80% przeznaczone zostało na inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucji, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 31 mln zł wobec 52 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

(ISBnews)