Zysk operacyjny wyniósł 17,3 mln zł wobec 19,3 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 20,05 mln zł wobec 20,05 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 153,62 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 125,5 mln zł rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał bieżącego roku przyniósł wiele aktywności. Przede wszystkim zwiększyliśmy udział w rynku podstawowej linii biznesowej grupy, czyli fotowoltaiki i pomp ciepła dla gospodarstw domowych, utrzymując oczekiwaną marżę na sprzedaży. Był to ważny kwartał również ze względu na fakt, iż rynek, w oczekiwaniu na nową edycję programu 'Mój Prąd', podczas kolejnej fali pandemii i zastoju gospodarczego w pierwszych tygodniach nowego roku, przestał dynamicznie rosnąć i przeszedł w fazę spokojnego rozwoju i konsolidacji. Udział w rynku tracą więc małe firmy instalujące fotowoltaikę, a wokół tych większych rynek zaczyna się konsolidować. Na rynku można spodziewać się dekady stabilnego popytu. Wolniejsze nasycenie rynku jest dla nas dobrą informacją, bo Columbus będzie miał jeszcze więcej argumentów dla prosumentów i przewag konkurencyjnych, aby zwiększać w nim udział" - napisał prezes Dawid Zieliński w liście załączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 10,5 mln zł wobec 13,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)