"Chcę zapewnić, że Polska Grupa Energetyczna będzie miała klarowną politykę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Co ważne, musi ona współgrać z rozwojem firmy. Dopiero, gdy ostatecznie się rozstrzygnie kwestia wydzielenia aktywów węglowych i przypisanego do nich długu, będziemy mogli precyzyjnie określić sytuację PGE na kolejne lata i wówczas przedmiotem rewizji stanie się nasza polityka dywidendowa" - powiedział Dąbrowski podczas telekonferencji.

Pod koniec kwietnia zarząd PGE zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu niewypłacania dywidendy z zysku za 2020 r.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)