W sprawozdaniu napisano, że przychody ze sprzedaży netto Grupy Enea wyniosły w pierwszym kwartale tego roku 5 mld 41 mln 269 tys. zł, wobec 4 mld 587 mln 41 tys. zł w analogicznym okresie 2020 r. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w tym czasie 547 mln 975 tys. zł, wobec 634 mln 498 tys. w I kw. ubiegłego roku.

Zysk netto okresu sprawozdawczego sięgnął 406 mln 412 tys. zł w porównaniu do 459 mln 47 tys. zł rok wcześniej.

W sprawozdaniu napisano, że zysk EBITDA, czyli przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań, podatków i amortyzacji, wyniósł 922 mln 504 tys. zł, podczas gdy w zeszłym roku sięgnął 1 mld 15 mln 582 tys. zł.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 385 mln 564 tys. zł, wobec 444 mln 597 tys. zł w tym samym okresie 2020 r.