Jak podkreśliła m.in. Energa, stacje ładowania montowane przez jej spółkę zależną Energa Oświetlenie na słupach oświetleniowych „są wyjątkowe przede wszystkim dlatego, że powstają na już istniejącej infrastrukturze”.

„Stacje ładowania pojazdów elektrycznych na słupach oświetleniowych oferowane przez Energę Oświetlenie, spółkę zależną Energi z Grupy Orlen, staną się częścią Orlen Charge. Tym samym budowana przez PKN Orlen sieć infrastruktury ładowania powiększy się o innowacyjne ładowarki i umocni swoją pozycję krajowego lidera pod względem dostępnych urządzeń” – oznajmiła w czwartkowym komunikacie Energa.

W informacji podkreślono, że „system ładowania pojazdów elektrycznych oferowany przez Grupę Orlen stał się pierwszym i jedynym w Polsce, który zaproponuje kierowcom dostęp do tego typu urządzeń”.

„Obecnie Energa Oświetlenie będzie aktualizować oprogramowanie na stacjach zainstalowanych w ramach pilotażu na terenie Gdyni - przy ul. Polskiej i Komandorskiej. Kolejne stacje, jakie spółka wybuduje w ramach oferty komercyjnej, będą już od początku włączane do sieci informatycznej Orlen Charge. Pierwsze tego typu urządzenia zostaną zamontowane na słupach oświetleniowych w Braniewie, Pucku, Helu, Pelplinie oraz Miastku” – wyjaśniła Energa.

Reklama

Jak zaznaczono w komunikacie, w pierwszej kolejności, w ramach umów z samorządami, montowane będą pojedyncze stacje podłączone do jednego układu sterowania. „Wraz z zakończeniem obecnego etapu programu pilotażowego, prowadzonego wspólnie z władzami miasta Gdyni, spółka zakłada jednak poszerzenie oferty o urządzenia działające w sprzężeniu, czyli instalowane po kilka stacji na jednym obwodzie oświetleniowym. Co więcej, każda umowa z samorządem będzie indywidualnie ustalać zasady korzystania z urządzeń w sieci Orlen Charge” – zapowiedziała Energa.

Według niej, wcześniejsze próby wprowadzenia stacji ładowania na słupach oświetleniowych na polski rynek wiązały się z budową słupów, dedykowanych przyłączy i układów sterowania od zera, tymczasem dzięki wykorzystaniu zasobów, które już są w posiadaniu spółki bądź klienta, Energa Oświetlenie może zaproponować rozwiązanie tańsze i szybsze w realizacji, ze względu m.in. na mniejszą liczbę pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji.

„Urządzenia te są też bardzo elastyczne – przy niewielkiej i łatwej modyfikacji mogą ładować nie tylko auta, ale też inne pojazdy elektryczne, jak popularne obecnie hulajnogi elektryczne. Same stacje ładowania operują mocą od 3 do 22 kW, w zależności od pracy samej lampy i jej bieżącego zapotrzebowania na energię” – podała Energa. Wskazała jednocześnie, że urządzenia przeznaczone są do uzupełniania stanu baterii pojazdów elektrycznych podczas postoju bądź pełnego ładowania w ciągu nocy.

Energa przypomniała, iż od marca trwa integracja stacji Energi Obrotu z systemem Orlen Charge i obecnie w ramach tej sieci udostępnione jest przeszło sto stacji spółki. „Kolejne udostępniane będą w miarę postępów w odbiorach technicznych obiektów zbudowanych w ośmiu miastach: Gdańsk, Gdynia, Toruń, Koszalin, Elbląg, Olsztyn, Płock i Włocławek przez Operatora Sieci Dystrybucyjnych” – przekazano w informacji. Wspomniano przy tym, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył Energę Obrót jako ich operatora.

„Po wprowadzeniu do wspólnego środowiska informatycznego wszystkich stacji Energi Obrotu i Energi Oświetlenia, na przełomie obecnego i przyszłego roku łączna liczba urządzeń dostępnych w systemie Orlen Charge wyniesie blisko 430 stacji, przy czym trwają negocjacje z kolejnymi samorządami odnośnie montażu ładowarek na słupach oświetleniowych” – podkreśliła Energa. Zaznaczyła zarazem, że „własne inwestycje zgodnie ze Strategią Grupy Orlen do roku 2030 konsekwentnie kontynuuje PKN Orlen, więc wskazane liczby ulegną zmianie o kolejne oddane inwestycje”.