Niemiecki sąd potwierdził, że Nord Stream 2 jako gazociąg niewybudowany przed dniem wejścia w życie nowelizacji Dyrektywy Gazowej (tj. 23 maja 2019 r.) nie spełnia podstawowej przesłanki uprawniającej do ubiegania się o derogację, podano w komunikacie.

"W wyroku Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie podzielono argumentację naszych spółek konsekwentnie podnoszoną w toku postępowań przed niemieckim organem regulacyjnym i sądem. Tym samym potwierdzono w sposób jednoznaczny, że gazociąg Nord Stream 2 musi funkcjonować zgodnie z regułami wynikającymi z III Pakietu Energetycznego" - skomentował prezes PGNiG Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

Postępowanie derogacyjne zostało wszczęte na wniosek Nord Stream 2 AG 10 stycznia 2020 r. We wniosku spółka ubiegała się o przyznanie derogacji od podstawowych zasad wynikających z III Pakietu Energetycznego: rozdziału właścicielskiego, dostępu stron trzecich oraz transparentnych i wynikających z kosztów taryf. Do postępowania przed niemieckim organem regulacyjnym przystąpiły PGNiG i PST, przedstawiając obszerną argumentację potwierdzającą brak spełnienia formalnych i merytorycznych przesłanek do udzielenia derogacji. 15 maja 2020 r. niemiecki organ regulacyjny podzielił argumenty przedstawiane przez obie spółki i oddalił wniosek złożony przez Nord Stream 2 AG. Szwajcarska spółka odwołała się od tej decyzji do Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie, który dziś podtrzymał decyzję BNetzA.

11 czerwca 2021 r. Nord Stream 2 AG złożył natomiast do niemieckiego urzędu regulacyjnego wniosek o certyfikację w preferencyjnym modelu ITO (independent transmission operator). Podobnie jak w przypadku postępowania derogacyjnego, PGNiG i PST złożyły wniosek o dopuszczenie do postępowania, przedstawiając jednocześnie wstępną argumentację o braku podstaw prawnych do udzielenia certyfikacji we wnioskowanym modelu, podano także.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 39 197 mln zł w 2020 r.