Jak zapowiedział PKN Orlen w opublikowanej dokumentacji postępowania, budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na wiatach i dachach 30 stacji paliw ma być realizowana w formule EPC, od zaprojektowania i przygotowania dokumentacji wykonawczej, poprzez dostawę i montaż, aż po uruchomienie oraz odbiór, dozór i serwis techniczny.

„Stacje paliw, na których będą budowane mikroinstalacje fotowoltaiczne zlokalizowane są w trzech regionach: Polsce Zachodniej - 4 stacje, Polsce Południowej - 10 stacji oraz Polsce Centralnej - 16 stacji” – wyjaśnił w ogłoszeniu koncern. Zaznaczył przy tym, że w przetargu oferent może złożyć ofertę zarówno na wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na wszystkich stacjach paliw z wybranego przez siebie regionu, ewentualnie z dwóch regionów albo na wszystkich stacjach paliw we wszystkich trzech regionach.

Reklama

PKN Orlen podkreślił, iż w ramach postępowania konieczne będzie przeprowadzenie wizji lokalnej przez wyselekcjonowanych oferentów - po pozytywnej ocenie formalnej i technicznej i dokonanie przez nich własnych ustaleń, co do szczegółowych warunków realizacji zamówienia oraz rzeczywistego zakresu robót, a także wykonanie niezbędnych ekspertyz oraz uzyskanie wszelkich warunków, pozwoleń umożliwiających wykonanie i eksploatację instalacji.

„Projektowane mikroinstalacje powinny wykorzystywać dostępną powierzchnię na dachach budynków i wiat w możliwie najbardziej optymalny sposób, aby uzyskać jak największą moc mikroinstalacji fotowoltaicznej PV” – wyjaśnił PKN Orlen. Z opublikowanej przez koncern dokumentacji wynika, że mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy od 22 do 50 kWp mają powstać na wiatach i dachach 30 stacji paliw zlokalizowanych m.in. przy autostradach A1 i A2, w rejonie Kołbaskowa, a także w Kędzierzynie-Koźlu, Katowicach, Opolu i w Warszawie.

Jeszcze w 2016 r. PKN Orlen uruchomił pilotażowy projekt montażu modułów fotowoltaicznych, o łącznej mocy ok. 180 kWp, na dachach i wiatach swych stacji paliw w różnych częściach Polski.Wybrano 11 takich obiektów, w tym w Płocku, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Sandomierzu, Radomiu i Bielsku-Białej.

„Głównym celem pilotażowego projektu wykorzystania paneli fotowoltaicznych jest sprawdzenie efektywności technologii konwersji energii słońca w elektryczną w różnych lokalizacjach geograficznych o zróżnicowanym nasłonecznieniu” – informował wówczas koncern. Jak wyjaśniał, celem projektu było wykorzystywanie energii elektrycznej generowanej ze światła słonecznego na potrzeby własne stacji paliwowych.

W 2020 r. Orlen Projekt, spółka zależna PKN Orlen, zamontowała na budynku w Płocku, sąsiadującym z główną swą siedzibą, mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy blisko 50 kWp - największą w Grupie Orlen. Koncern podkreślał wtedy, że moduł umożliwi Orlen Projekt zmniejszenie do 25 proc. w skali roku opłat za zużycie energii elektrycznej oraz istotnie ograniczy emisję CO2 do atmosfery.

W tym roku PKN Orlen informował, że dwie mikroinstalacje o łącznej mocy blisko 100 kWp pojawią się na budynkach innej jego spółki zależnej - Orlen Aviation z siedzibą w Warszawie. Także w tym przypadku, jak wyjaśniał koncern, celem było zmniejszenie opłat za zakup energii elektrycznej z sieci i ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

Informując o planowanej inwestycji Orlen Aviation, PKN Orlen podkreślał, że podobnie, jak poprzednie związane z mikroinstalacjami fotowoltaicznymi, wpisuje się ona w strategię Orlen2030 zakładającą rozwój Grupy Orlen oparty głównie o zero i niskoemisyjne źródła energii.

PKN Orlen deklaruje osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. - w ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 r. ma zredukować o 20 proc. emisję CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Koncern zapowiada, że do końca tej dekady zainwestuje ponad 25 mld zł w projekty, które umożliwią redukcję oddziaływania na środowisko i otwarcie na nowe modele biznesowe.