"Podpisaliśmy umowę na agregację w ramach programu DSR z jednym z największych przedsiębiorstw spożywczych w Polsce. Grupa Citronex ze względu na energochłonną produkcję szklarniową jest dużym odbiorcą energii, korzystającym dotychczas m.in. z rynku mocy. Ważnym czynnikiem decydującym o wyborze naszej oferty było elastyczne podejście do potrzeb klienta i możliwość rozszerzenia w przyszłości współpracy na inne obszary rynku energii" - powiedział dyrektor ds. Produktów Strukturyzowanych Polenergii Obrót Piotr Malik, cytowany w komunikacie

Usługa redukcji DSR oferowana przez Polenergię Obrót, skierowana jest do wszystkich odbiorców, którzy mają możliwość i są gotowi do czasowego ograniczenia lub przesunięcia poboru energii na wezwanie operatora systemu przesyłowego. Mechanizm DSR został stworzony jako odpowiedź na potencjalne zagrożenia funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wywołane poborem energii przekraczającym aktualne możliwości wytwórcze polskiego systemu. Gdy pojawia się ryzyko wystąpienia niedoborów mocy w systemie, operator systemu przesyłowego zwraca się z zapytaniem do agregatorów DSR, takich jak Polenergia Obrót i proponuje czasowe ograniczenie poboru energii przez klientów. Agregatorzy ustalają z odbiorcami ograniczenie poboru energii elektrycznej za które jest wypłacane wynagrodzenie, wyjaśnia Polenergia.

"Uczestnictwo w programie DSR pozwala wszystkim odbiorcom przemysłowym wygenerować dodatkowy przychód. Wynagrodzenie za redukcję 1 MWh może wynosić blisko 13 tys. zł" - przypomniał Malik.

Funkcjonujące w systemie DSR podmioty nie mają obowiązku ograniczenia poboru na każde żądanie operatora systemu przesyłowego. Każdorazowo jest to indywidualna decyzja klienta. Jednak czasowe ograniczenie poboru energii elektrycznej przynosi odbiorcom przemysłowym korzyść finansową i przyczynia się do stabilizowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W przypadku niedoborów mocy w systemie, potencjalna redukcja przez Citronex w każdej godzinie mocy zakontraktowanej przez Polenergię Obrót, oznacza możliwość dostarczenie w każdej godzinie energii elektrycznej dla blisko 80 tysięcy gospodarstw domowych.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)