"Szacujemy, że w przyszłym roku nasza produkcja na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wyniesie ok. 2,6 mld m3" - powiedział Perkowski podczas telekonferencji.

PGNiG Upstream Norway - spółka zależna PGNiG - jest udziałowcem w 58 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Reklama

W I-III kw. 2021 r. wydobycie gazu ziemnego przez Grupę PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wzrosło o 103% r/r do 0,65 mln m3.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 39,2 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)