W opublikowanym w czwartek projekcie rozporządzenia znalazł się wzór informacji. Zgodnie z projektem będzie ona przekazywana w formie odrębnego załącznika do każdej faktury za paliwa gazowe i energię elektryczną.

Informacja ma zawierać w szczególności informacje o progach dochodowych, które umożliwiają ubieganie się przez odbiorcę paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym o wypłatę dodatku osłonowego.

Jak podkreślono w projekcie, informacja jest przejrzysta i zrozumiała, w szczególności dla osób, u których stwierdzono całkowitą lub częściową niezdolność do pracy, albo legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - w rozumieniu odpowiednich ustaw.

Dla kogo dodatek osłonowy?

Reklama

Czekająca na decyzję prezydenta ustawa o dodatku osłonowym ma na celu ochronę mniej zamożnych gospodarstw domowych przed skutkami wzrostu cen energii elektrycznej i gazu. Na dodatek osłonowy mogą liczyć osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób.

Dodatek osłonowy: wysokość świadczenia

Świadczenie ma wynosić 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 600 zł dla gospodarstwa, które liczą od dwóch-trzech osób, 850 zł dla gospodarstwa składającego się z czterech-pięciu osób, a 1150 zł dla gospodarstwa, w którym jest co najmniej sześć osób.

Na wyższy dodatek mogą liczyć gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania węgiel. W tym przypadku dodatek osłonowy wyniesie 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z dwóch-trzech osób, 1062,50 zł dla gospodarstwa składającego się z czterech-pięciu osób i 1437,50 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej sześciu osób.

Dodatek osłonowy jest jednym z elementów tzw. tarczy antyinflacyjnej.