Reklama

"Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. przygotowanie projektów pozwoleń na budowę zgodnie z prawem budowlanym, składających się z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego, a także wymaganych opinii, umów, ekspertyz i pozwoleń, z wyjątkiem tych, które zostaną przygotowane i dostarczone przez zamawiającego, czyli partnerów joint venture" - czytamy w komunikacie.

Zamówienie obejmuje takie elementy, jak morskie stacje elektroenergetyczne, morskie elektrownie wiatrowe (każda składająca się z gondoli z generatorem, rotora, wieży, sekcji łącznikowej oraz fundamentu) oraz wewnętrznych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych. Zakres zamówienia podzielony jest na dwie części: pierwszą - dla Baltica 2 i drugą - dla Baltica 3.

Do tej pory PGE i Ørsted uruchomiły największe przetargi dla głównych komponentów MFW Baltica, w tym dla morskich turbin wiatrowych. Wnioski o udział w postępowaniu można składać do 31 stycznia 2022 roku.

"Prowadzimy intensywne prace nad budową Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, zmierzające do rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej już w 2026 r. W minionym roku przygotowaliśmy wspólny plan łańcucha dostaw, zapewniający maksymalizację udziału polskich firm w inwestycji, uzyskaliśmy prawa do kontraktu różnicowego na podstawie decyzji URE, uruchomiliśmy badania geotechniczne oraz rozpoczęliśmy przetargi na dostawcę generatorów turbin wiatrowych, stanowiących najbardziej kapitałochłonną część inwestycji. Przed nami kolejny ważny etap projektu, jakim jest wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego, odpowiedzialnego za pozyskanie pozwoleń na budowę Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

"Cieszy nas, że wspólnie prowadzona inwestycja idzie zgodnie z zakładanym planem. Przed nami pracowity rok, w którym spodziewamy się pozyskania decyzji środowiskowej na część związaną z infrastrukturą przyłączeniową. Rozpoczniemy także prace nad pozyskaniem pozwoleń budowlanych. Będą to ostatnie wymagane prawem polskim pozwolenia prowadzące do podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej przez partnerów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica" - dodał Søren Westergaard Jensen, dyrektor ds. rozwoju MFW Baltica z ramienia Ørsted, pełniący także obowiązki dyrektora zarządzającego Ørsted Offshore w Polsce.

Zgodnie z harmonogramem, uruchomienie pierwszego etapu projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 3 o mocy ok. 1 045 MW jest planowane na 2026 rok. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy ok. 1 500 MW ma być oddany do 2027 roku.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)