"Śląsk jest dla nas bardzo ważnym obszarem inwestycyjnym, to właśnie tu swoje siedziby mają najwięksi przemysłowi klienci, charakteryzujący się dużym zapotrzebowaniem na moc. Dlatego jednym z naszych priorytetów jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury, a także dostosowanie jej do rozwoju regionu, zmieniających się potrzeb klientów i coraz wyższych oczekiwanych standardów świadczenia usług. Jako operator sieci dystrybucyjnej reagujemy na zmiany w zakresie naszych zadań, wynikające z funkcji sieci dystrybucyjnej przy tak dynamicznym rozwoju źródeł OZE" - powiedział p.o. prezesa Taurona Artur Michałowski, cytowany w komunikacie.

Przykładem dużego rozwijającego się podmiotu z województwa śląskiego jest firma Sk Hi Tech Materials Poland, zlokalizowana w strefie ekonomicznej w Tucznawie. Firma produkuje baterie do samochodów elektrycznych, swój pierwszy zakład uruchomiła w 2020 r. Rozwój i planowana rozbudowa zakładu, spowodowały, że jedno zasilanie na napięciu 110 kV z istniejącej stacji okazało się niewystarczające. Obecnie dla zapewnienia wnioskowanego zapotrzebowania na moc Tauron buduje drugie zasilanie, z terminem realizacji do końca lutego 2023 r. Docelowo zmodernizowana zostanie stacja 400/110 kV Tucznawa, a Polskie Sieci Elektroenergetyczne zbudują trzeci autotransformator. Planowana wartość inwestycji po stronie Taurona to ok. 85 mln zł, wymieniono.

Reklama

Kolejną ważną inwestycją dla regionu jest budowa nowego GPZ (Główny Punkt Zasilania) 110/20kV Bojszowy. Budowa stacji jest konieczna dla przyłączania nowych klientów biznesowych i indywidualnych. Inwestycja zmniejszy skutki ewentualnych awarii sieci w tej okolicy. Budżet inwestycji zrealizowanej już w ponad 60% to ok. 20 mln zł.

Jednym z ważniejszych zadań realizowanych z myślą o mieszkańcach Śląska jest modernizacja sieci zlokalizowanych na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie, podano również.

"Obecnie odbiorcy, tacy jak Planetarium Śląskie czy Śląski Ogród Zoologiczny są zasilani z wyeksploatowanej, starej sieci, niebędącej własnością Taurona. Stan ten uniemożliwia rozwój i realizowanie zamierzeń inwestycyjnych przez Park Śląski, będący dla mieszkańców aglomeracji śląskiej szczególnym miejscem. Prace rozpoczęły się w 2019 roku, a roboty budowlane w roku 2021. W pierwszym etapie zostało wykonane zasilanie modernizowanego Planetarium i Obserwatorium Śląskiego. Planowany czas zakończenia całości inwestycji to czerwiec bieżącego roku, a zakres inwestycji to budowa 10 stacji transformatorowych SN/nN, ok. 10 km linii kablowych SN (średnie napięcie) i ok. 9 km linii kablowych niskiego napięcia" - dodał prezes Tauron Dystrybucja Robert Zasina.

Według niego, w coraz większym stopniu o sprawności organizacyjnej i skuteczności decydują informatyka, cyfryzacja i nowoczesne kanały łączności.

"Na etapie realizacji w naszych oddziałach, w tym na terenie jednostek organizacyjnych na Śląsku, jest budowa cyfrowego systemu łączności dyspozytorskiej, umożliwiającego analizę pracy sieci i automatyzację lokalizacji uszkodzeń. Pełne wdrożenie takiego systemu pozwoli na ograniczenie trwania przerw w dostawie energii dla klientów. W ubiegłym roku w skali spółki przeznaczyliśmy na ten cel blisko 39 mln zł" - podkreślił Zasina.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)