"Marża rafineryjna - pomimo spadku o kilkadziesiąt procent (kw/kw) marże wciąż utrzymują się na wysokich poziomach z powodu niedoboru paliw na rynkach globalnych w stosunku do popytu, którego nie da zaspokoić się w krótkim terminie bez inwestycji, ponieważ popyt jest nadal większy niż możliwości produkcyjne rafinerii na świecie, a zapasy gotowych produktów praktycznie są wyczerpane. Wysokie ceny paliw mają doprowadzić do zrównoważenia rynku przez redukcje popytu. W Polsce sytuacja jest pod kontrolą" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Reklama

"Marża petrochemiczna - wzrost cen ropy naftowej i gazu ziemnego działa niekorzystnie na marże petrochemiczne. Jednak ze względu na to, że produkty petrochemiczne mają znacznie płytsze rynki niż paliwa, przez co są bardziej wrażliwe na zmiany kierunków dostaw, poziomy marż petrochemicznych są trudne do przewidzenia" - czytamy dalej.

Ceny gazu

W przypadku cen gazu ziemnego koncern oczekuje trzykrotnego wzrostu cen (r/r) ze względu na politykę Rosji i ograniczenia dostaw gazu ziemnego z kierunku wschodniego przez Nord Stream. Wysoka niepewność co do poziomu dostaw gazu ziemnego w sezonie zimowym połączona z niskim poziomem zapasów gazu w europejskich magazynach także wywierała presję na rynku terminowym. W najbliższych miesiącach oddziaływać na rynek mogą także ryzyka regulacyjne związane z chęcią ograniczania zużycia gazu w krajach członkowskich UE, podano także.

Ceny energii

"Energia elektryczna - oczekujemy silnego wzrostu cen energii elektrycznej do poziomu ponad 1000 zł/MWh tj. wzrost 2,6x (r/r) w efekcie utrzymujących się bardzo wysokich cen gazu i węgla spowodowanych głównie sytuacja geopolityczną oraz wysokich cen praw do emisji CO2." - napisano też w prezentacji.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.