Jak podkreślono, blok energetyczny w Ostrołęce to jedno z kluczowych przedsięwzięć Energi z Grupy Orlen w obszarze niskoemisyjnych źródeł bilansujących Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE). Nowa elektrownia ma być wsparciem dla stabilności dostaw energii elektrycznej podczas trwającej w Polsce transformacji energetycznej.

"Na placu budowy bloku gazowo-parowego w Ostrołęce zakończone zostały pierwsze prace ziemne – na obszarze ok. 3,1 ha wykonano zasypki przygotowujące teren pod rozpoczęcie prac fundamentowych" - poinformowała w środę Grupa Energa. Generalny wykonawca przygotował także liczący ok. 41 ha plac budowy bloku gazowo-parowego pod względem infrastrukturalnym oraz teren zaplecza administracyjno-socjalnego dla pracujących na budowie.

Przypomniano, że na potrzeby powstającego bloku gazowo-parowego w Ostrołęce wykorzystana zostanie część już istniejącej infrastruktury, wybudowanej dla wcześniej realizowanego projektu bloku węglowego.

"Trwają odbiory jakościowe na placu budowy oraz rozpoczęto odbiory częściowe produkcji kluczowych podzespołów technologicznych powstającej elektrowni" - wskazano w komunikacie.

Reklama

Spółka podała, że rozpoczęto odbiory jakościowe produkcji elementów dla części ciśnieniowych kotła odzysknicowego (ang. Heat Recovery Steam Generator). Planowane są kolejne odbiory jakościowe dla produkcji kluczowych elementów elektrowni.

Wyjaśniono, że odbiory jakościowe prowadzone są w oparciu o uzgodnione z generalnym wykonawcą programy kontroli i badań, które dotyczą kluczowych komponentów budowy bloku energetycznego w Ostrołęce, czyli turbiny gazowej, turbiny parowej, kotła HRSG, generatora, transformatorów, rozdzielnic oraz pozostałych urządzeń pomocniczych elektrowni.

Dodano, że nowoczesna turbina gazowa 9HA.02 produkcji GE Gas Power zostanie wybudowana we francuskim mieście Belfort. Pozostałe kluczowe urządzenia bloku powstaną w Polsce, w fabrykach w Elblągu (turbina parowa STF-D650) i Wrocławiu (generator klasy W88).

Ostrołęcki blok typu CCGT (ang. Combined Cycle Gas Turbine – połączony układ gazowo-parowy) uzupełni braki energii elektrycznej wynikające z prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, połączonego ze stopniowym odłączaniem od Krajowego Systemu Energetycznego wysłużonych bloków węglowych - podano.

Spółka podkreśliła, że elektrownie gazowe mają dużo mniejszy wpływ na środowisko, niż ich węglowe odpowiedniki. Wynika to m.in. z niższego poziomu emisji oraz niewielkiego zapotrzebowania na wodę – przy czym blok CCGT w Ostrołęce będzie pracował z wykorzystaniem zamkniętego układu chłodzenia.

Energa poinformowała również, że równolegle do budowy bloku gazowo-parowego realizowana będzie budowa gazociągu, który dostarczy elektrowni gaz z krajowego systemu przesyłowego oraz od strony Litwy z interkonektora Polska-Litwa.

"Zapewni to powstającej elektrowni w Ostrołęce długoletnie dostawy gazu, a jednocześnie niezależność od dostaw rosyjskiego paliwa" - stwierdziła spółka, wskazując, że rozpoczęcie budowy liczącego ok. 28 km gazociągu planowane jest na pierwszy kwartał 2023 roku. Jego trasa ma przebiegać przez dwa województwa: podlaskie i mazowieckie.

Energa należy do Grupy Kapitałowej Orlen, która jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej. PKN Orlen jest również istotnym graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. 39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy Orlen, ukierunkowaną na nisko- i zeroemisyjne źródła energii.

Sieć dystrybucyjna Energi składa się z linii energetycznych o długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km kw., co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.(PAP)

autor: Anna Bytniewska