"Zbyte aktywa offshore obejmują 20% udziałów MOL-a w polu Catcher, 50% udziałów w Scolty & Crathes oraz 21,8% udziałów w Scott, a także udziały w szeregu innych koncesji" - czytamy w komunikacie.

Umowa sprzedaży została podpisana w marcu br., a cena bazowa wyniosła 305 mln USD. Do tego dochodzą dodatkowe wpływy (earn-out), uzależnione głównie od notowań ropy naftowej w latach 2022-2025, podano również.

Produkcja MOL-a z udziałów w złożach w Wielkiej Brytanii osiągnęła szczytowy poziom powyżej 18 mln boe/dzień w 2019 r., a w ostatnich dwóch latach spadała. Odpowiednie potwierdzone i prawdopodobne rezerwy MOL (SPE 2P) wyniosły 14,9 MMboe na koniec 2021 r.

Cena zakupu podlega zwyczajowym korektom. Ponadto, umowa przewiduje dodatkowe wypłaty uzależnione głównie od cen ropy naftowej w latach 2022-2025.

Reklama

"W wyniku transakcji Waldorf zachowa wszystkie przyszłe zobowiązania z tytułu zaniechania eksploatacji złóż, dzięki czemu po jej zakończeniu MOL wyksięguje rezerwy w wysokości ok. 350 mln USD. Ponadto po sfinalizowaniu transakcji poprawi się średni koszt wydobycia MOL, ponieważ koszty wydobycia z aktywów brytyjskich przewyższają średnie koszty wydobycia z pozostałej części portfela poszukiwawczo-wydobywczego MOL" - czytamy dalej.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)