"Rada wyraża poważne zaniepokojenie faktem, że Federacja Rosyjska nie posłuchała wezwań Rady do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań przeciwko i na obiektach jądrowych na Ukrainie i zwraca się do Federacji Rosyjskiej o natychmiastowe uczynienie tego" – napisano w tekście rezolucji.

MAEA wezwała też Rosję do natychmiastowego wycofania swoich sił z Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

"Rada wyraża poważne zaniepokojenie w związku z niedopuszczalną presją, wywieraną na ukraiński personel operacyjny zaporoskiej elektrowni i zatrzymaniami, a także powtarzającymi się przerwami w dostawach energii z zewnątrz z powodu ostrzału sąsiedniego terytorium" — podkreślono w dokumencie.

W rezolucji wyrażono także "głębokie zaniepokojenie" odmową Rosji zaprzestania ataków na ukraińskie instalacje jądrowe i wezwano Moskwę do "zrezygnowania z bezpodstawnych roszczeń wobec elektrowni zaporoskiej, natychmiastowego wycofania wojsk i personelu..."

Reklama

24 kraje głosowały za rezolucją, dwa - Chiny i Rosja - głosowały przeciw, siedem (Kenia, Namibia, Indie, Pakistan, Arabia Saudyjska, RPA i Wietnam) wstrzymało się od głosu, kolejne dwa były nieobecne podczas głosowania.

W poprzedniej rezolucji, przyjętej we wrześniu, Rada Gubernatorów MAEA zażądała od Rosji zakończenia okupacji elektrowni atomowej w Enerhodarze.

Kilka tygodni temu eksperci MAEA sporządzili raport potwierdzający, że Rosja rozmieściła "personel wojskowy, pojazdy i sprzęt w różnych miejscach zaporoskiej elektrowni. Od tego czasu dyrektor generalny Agencji Rafael Grossi prowadzi negocjacje z Kijowem i Moskwą w sprawie ustanowienia strefy bezpieczeństwa jądrowego wokół siłowni.

zm/