Ustawa o limitach cen energii i towarzyszące jej rozporządzenie, jak już pisaliśmy, uderzają w rentowność wytwórców prądu z OZE, a także z węgla brunatnego.
Pod wpływem licznych protestów rząd zapowiedział nowelizację. Z projektu tej noweli, do którego dotarliśmy, wynika, że źródła odnawialne dostaną 50 zł dodatkowego bonusu. W tej chwili pułap dla OZE jest określony na poziomie 295 zł za MWh. Projekt wychodzi też częściowo naprzeciw potrzebom wytwórców energii z węgla brunatnego. Ignoruje natomiast postulaty niezależnych spółek obrotu.
Przypomnijmy, że w rozporządzeniu limity cen dla wytwórców ustalono w odniesieniu do poszczególnych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Podmioty objęte tą regulacją będą musiały przekazywać odpis na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.
W reakcji na zbyt niskie progi cenowe ustalone w rozporządzeniu branża OZE wszczęła alarm. W piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego przestrzegała, że nałożenie takiego pułapu przychodowego – w przypadku produkcji energii z OZE – zbiega się z drastycznym wzrostem kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji w energetykę wiatrową czy fotowoltaikę.
Reklama