Strony porozumienia uzgodnią cele środowiskowe do osiągnięcia, model ekonomiczny projektu i harmonogram jego realizacji, biznesplan oraz postanowienia umowy inwestycyjnej. Docelowo w latach 2029-2036 ma powstać w naszym kraju sieć czystych ekologicznie elektrowni nuklearnych SMR o łącznej mocy około 10 000 MWe.

"Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Orlen Synthos Green Energy Sp. z o.o. podpisały [...] umowę, która - w ramach inwestycji kapitałowej - ma doprowadzić do przygotowania, budowy i komercjalizacji obiektów energetyki jądrowej przy wykorzystaniu reaktorów typu BWRX-300 GE Hitachi [...] Program wdrażania w Polsce modułowych reaktorów nuklearnych to jeden z kluczowych kierunków rozwoju polskiej energetyki i jej transformacji" - czytamy w komunikacie.

Przedsięwzięcie przewidziane w umowie zawartej pomiędzy NFOŚiGW i Orlen Synthos Green Energy zakłada, że w latach 2029-2036 w Polsce powstanie system elektrowni SMR o łącznej mocy około 10 000 MWe, przy czym każda mała siłownia jądrowa składać się będzie z co najmniej jednego bloku energetycznego o mocy elektrycznej 300 MWe i mocy cieplnej 870 MWt. Wstępnie planuje się budowę elektrowni SMR w 10 wytypowanych lokalizacjach. Projektowany okres eksploatacji każdego obiektu to 60 lat, podano także.

"Będąc największą w kraju publiczną instytucją finansującą ekorozwój Polski, konsekwentnie wspieramy przedsięwzięcia zmierzające do rozwoju gospodarki zeroemisyjnej i dlatego z pełnym przekonaniem włączamy się również w program budowy w Polsce energetyki jądrowej. Reaktory typu SMR to obiekty znacznie mniejsze niż w przypadku typowej elektrowni atomowej, a z uwagi na ich stosunkowo niewielkie rozmiary, będą one bardziej przystępne cenowo, a także w pełni bezpieczne. W finansowym wspieraniu projektów SMR, prowadzonym na zasadzie inwestycji kapitałowej, widzimy działanie perspektywiczne, które na kilkadziesiąt lat zapewni Polsce czystą, zeroemisyjną oraz relatywnie tanią energię elektryczną i cieplną" - powiedział wiceprezes Funduszu Artur Michalski, cytowany w komunikacie.

Reklama

Spółka Orlen Synthos Green Energy, z którą NFOŚiGW podpisał umowę o współpracy, zajmuje się budową obiektów małej energetyki jądrowej przy wykorzystaniu reaktora BWRX-300 GE Hitachi. Firma dysponuje wyłącznym prawem do promowania, oferowania i wdrażania tej technologii w Polsce.

"Elektrownia atomowa oparta o reaktory modułowe to optymalny sposób na szybką dekarbonizację energetyki, a także ratunek dla polskiego przemysłu. Reaktor BWRX-300, oparty na sprawdzonej technologii reaktora BWR działającego w 10 krajach, jest skonstruowany z myślą o optymalnym zastępowaniu używanych dotychczas bloków węglowych. Dzięki zbliżonej mocy można go wkomponować w istniejącą infrastrukturę przesyłową czy system chłodzenia, zapewniając płynne przechodzenie elektrowni lub elektrociepłowni z węgla na atom. Ma to ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki - mocno uprzemysłowionej i nastawionej na eksport, dla której bezemisyjna i tania energia jest warunkiem przetrwania. Nie można pominąć faktu, że przemysł, zwłaszcza ciężki, potrzebuje tzw. energii w podstawie - czyli takiej, która będzie dostępna zawsze, o każdej porze, bez względu np. na warunki pogodowe, od których uzależnione są OZE. Obecnie taką możliwość dają tylko modułowe reaktory jądrowe. Budowanie atomowych elektrowni opartych o SMR jest realnym sposobem na dostarczanie Polakom i polskiej gospodarce bezemisyjnej energii i jednocześnie zapewnia ochronę środowiska i klimatu. Dlatego bardzo dziękuję władzom NFOŚiGW za podjęcie realnego wsparcia dla naszego projektu. Są to pieniądze najlepiej zainwestowane w bezpieczeństwo energetyczne Polski, jak też w czyste powietrze i klimat" - powiedział wiceprezes OSGE Dawid Jackiewicz.

Elektrownia jądrowa SMR może być zbudowana w ciągu 24-36 miesięcy na terenie stanowiącym zaledwie 10% dużej siłowni atomowej, przy czym sama tzw. wyspa jądrowa zajmie jedynie powierzchnię boiska piłkarskiego. Z uwagi na znacznie mniejsze nakłady inwestycyjne oraz szybkość budowy reaktora BWRX-300 z modułów, program tworzenia sieci małych elektrowni nuklearnych uznawany jest obecnie za najskuteczniejszy i najszybszy sposób przeprowadzenia transformacji polskiej energetyki i ciepłownictwa w kierunku dekarbonizacji i osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych.

Jest to technologia na tyle obiecująca, czysta i bezpieczna, że - według szacunków Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), obecnie na świecie jest realizowanych około 70 projektów tego typu o różnym stopniu zaawansowania. Polski BWRX-300, dzięki wykorzystaniu w procesie budowy doświadczeń z USA i Kanady, ma szansę powstać już jako drugi na świecie, po kanadyjskim Darlington, zakończono w informacji.

Synthos Green Energy (SGE) i PKN Orlen utworzyły spółkę joint venture Orlen Synthos Green Energy (OSGE) i wspólnie planują budowę w Polsce floty reaktorów SMR BWRX-300, z których pierwszy ma zostać uruchomiony do końca bieżącej dekady.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Była notowana na GPW od 2004 r. do kwietnia 2018 r.

(ISBnews)