Opracowanie projektu koncepcyjnego i podstawowego badawczego wysokotemperaturowego reaktora jądrowego chłodzonego gazem (HTGR) – to jedna z zapowiedzi zawartych w przekazanym Komisji Europejskiej pod koniec lutego projekcie aktualizacji Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu. Rządowy dokument zachwala to przedsięwzięcie. Jak czytamy, budowa reaktora tego typu to „ogromna szansa dla polskiej nauki i gospodarki, mogąca przynieść dodatkowe, niewspółmierne korzyści do zainwestowanych środków: rozwój kompetencji i międzynarodowej konkurencyjności polskich zespołów badawczych, rozwijanie polskich specjalności badawczych czy wkład do polskiego miksu energetycznego, w sposób istotny przyczyniając się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych”. Efektem projektu ma być m.in. „opis techniczny HTGR będący podstawą dalszych prac o charakterze wdrożeniowym, w tym opracowania demonstratora technologii”. Chodzi o mały reaktor, który miałby powstać na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

Krajowy Plan, który nakreśla, jak władze krajowe zamierzają realizować cele klimatyczne UE, określa łącznie 146 działań mających realizować cele związane z wdrażaniem unii energetycznej. 15 to projekty badawczo-rozwojowe. Konkretne kierunki badań wymieniono dwa. To technologie odmetanowywania w kopalniach węgla kamiennego i właśnie HTGR.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ