"Ponad 3 mln pracowników zatrudniają firmy (3 041 573), które otrzymały subwencje. Łącznie do mikroprzedsiębiorstw trafiło wsparcie w wysokości 17,8 mld zł, a do małych i średnich firm 40,7 mld zł" - podano na stronie PFR.

Od 29 kwietnia 17 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych przyjmuje drogą elektroniczną wnioski o udzielenie subwencji w ramach programu. Mikrofirmy (zatrudniające co najmniej 1 pracownika) oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa otrzymają pomoc w postaci subwencji finansowych o łącznej wartości 75 mld zł.

Mikrofirmy mogą uzyskać pomoc do 324 tys. zł, a MŚP do 3,5 mln zł. 75% subwencji może być bezzwrotna pod warunkiem utrzymania miejsc pracy i działalności. PFR rozpoczął też wdrażanie tarczy finansowej dla dużych firm.