Strata operacyjna wyniosła 2,36 mln zł wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,3 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 4,98 mln zł rok wcześniej.

Wycena nieruchomości inwestycyjnych w II kw. br. opiewała na -3,99 mln zł wobec 1,41 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 3,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7,98 mln zł w porównaniu z 10,27 mln zł rok wcześniej.

Wycena nieruchomości inwestycyjnych w I poł. br. opiewała na 9,18 mln zł wobec 1,36 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Źródłem przychodów ze sprzedaży grupy są przychody z najmu powierzchni magazynowych, biurowych i handlowych, które spadły w I półroczu 2020 r. do poziomu 7 977 tys. zł w porównaniu z 10.269 tys. zł w analogicznym okresie roku 2019 (spadek o 22%)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Głównym składnikiem aktywów grupy na dzień 30 czerwca 2020 roku były nieruchomości inwestycyjne, czyli centra magazynowo-biurowe w Krakowie, Kątach Wrocławskich i Sosnowcu oraz obiekt handlowy w Bielsku-Białej oraz grunty inwestycyjne (stanowiły one 79% aktywów grupy) oraz aktywa trwałe dostępne do sprzedaży (11% aktywów Grupy), podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 83 tys. zł wobec 0,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Biuro Inwestycji Kapitałowych jest deweloperem powierzchni komercyjnych. Specjalizuje się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych. Drugim filarem działalności jest budowa i wynajem nowoczesnych powierzchni handlowych. BIK rozwija działalność od 1996 roku, od listopada 2016 r. jest notowane na głównym parkiecie GPW.

(ISBnews)