"W poszczególnych branżach kłopoty z niepłacącymi na czas klientami rozkładają się w różny sposób, inaczej też zmienia się sytuacja. Najbardziej poprawiło się w usługach i obecnie firmy świadczące usługi najrzadziej mają niesolidnych płatników w gronie swoich partnerów biznesowych. Na klientów opóźniających płatności o ponad dwa miesiące skarży się obecnie niemal o połowę mniej firm niż w październiku 2020 r., odsetek wskazań spadł z 43 do 24%" - czytamy w komunikacie.

Liczba nierzetelnych płatników branży handlowej zmniejszyła się o 17 pkt proc., ale mimo to handel najczęściej zmaga się z odbiorcami sprawiającymi problemy. Ma ich niemal połowa przedsiębiorstw handlowych (46%). Drugą w kolejności branżą jest obecnie budownictwo z odsetkiem 39% niesolidnych klientów. Trzecią branżą pod względem udziału firm posiadających niesolidnych kontrahentów jest transport. W transporcie od dłuższego czasu na opóźnienia w rozliczeniach skarży się około jednej trzeciej firm. W przemyśle, po spadku o 11 pkt proc. odsetka firm posiadających w minionych 6 miesiącach kontrahentów opóźniających płatności przez ponad 60 dni, kłopoty z ociągającymi się klientami zgłasza obecnie niespełna co trzeci podmiot (30%), wskazano również.

Uwzględniając wielkość przedsiębiorstw, w grupie mikro z max. 9 pracownikami kłopoty z niepłacącymi na czas zleceniodawcami sygnalizuje 27%, wśród małych podmiotów zatrudniających od 10 do 49 osób na niesolidnych płatników skarży się 37% podmiotów, a wśród średnich, gdzie pracuje od 50 do 249 osób, 41%.

"Jak pokazują realizowane dla nas badania, negatywne doświadczenie z niesolidnymi kontrahentami jest tym powszechniejsze, im firma ma więcej zleceniodawców. W grupie podmiotów z ponad 50 kontrahentami aż 60% ma wśród nich takich, którzy każą czekać na zapłatę za otrzymany towar czy usługi przez ponad dwa miesiące. Szczególnie groźne jest posiadanie wielu klientów płacących z odroczonym terminem przez niewielkie firmy, ale nawet średnim, zatrudniającym od 50 do 249 osób, jest dziś ciężko, bo na niesolidnych zleceniodawców skarżą się tu dwie na pięć" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie.

Przedsiębiorcy podejmują szereg działań, aby odzyskać swoje należności. Jak wynika z badania, w II kwartale deklarują oni, że najchętniej rozmawiają ze swoimi niesolidnymi kontrahentami, wskazało tak 18,5% badanych. Co dziesiąte przedsiębiorstwo wybiera również możliwość wpisu niesolidnych kontrahentów do rejestru Biura Informacji Gospodarczej. Ponad jedna trzecia z nich robi tak jedynie w przypadku dużych kwot zaległości i ich długiego przeterminowania (36,7%). Nieznacznie mniej, 28,6% respondentów, decyduje się na taki ruch, gdy klienci nie są skorzy do współpracy, nie chcą się polubownie dogadać, nie odbierają wezwań albo nie wywiązują się z kolejnych obietnic zapłaty, podkreślono.

Według ostatnich danych BIG InfoMonitor oraz BIK, przeterminowane zobowiązania wobec dostawców i banków, opóźnione o min. 30 dni, na kwotę co najmniej 500 zł wobec jednego wierzyciela, miało na koniec lutego prawie 324 tys. firm. Od początku kwietnia zeszłego roku do końca lutego tego roku nowych niesolidnych płatników przybyło 9,5 tys. (3%)

"Kłopoty z regulowaniem własnych zobowiązań to często efekt braku wpływu na konto należności, na które czeka firma. W ten sposób pojawia się efekt domina, a przedsiębiorstwa wpadają w zatory płatnicze. Kwota zaległości przedsiębiorstw wobec dostawców i banków wyniosła na koniec lutego 33,87 mld zł, przez 11 miesięcy pandemii podwyższyła się o 715 mln zł (2,2%). Wiele branż, szczególnie doświadczonych pandemią, odnotowało jednak w tym czasie kilkudziesięcioprocentowy wzrost zaległości. Co dla ich dostawców oznacza spory wzrost ryzyka współpracy i rozliczeń" - czytamy dalej.

Kolejny kwartał o złej lub bardzo złej kondycji mówi ok. 15% firm, 42% ocenia ją neutralnie, a 40% uważa, że sytuacja jest dobra lub bardzo dobra, zakończono.

Badanie zrealizowane przez Instytut Keralla Research, przeprowadzane co kwartał wśród mikro, małych i średnich firm. Próba = 500, technika: wywiady telefoniczne, termin: marzec/kwiecień 2021 r.