Jak wskazują autorzy badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Kaczmarski Inkasso, branża budowlana najmocniej odczuwa skutki zatorów płatniczych. 11 proc. przedsiębiorstw z tego segmentu – najwięcej ze wszystkich badanych branż – przyznaje, że faktury opłacane po terminie stanowią u nich ponad połowę spośród wszystkich wystawianych w ciągu miesiąca.

Najlepiej sytuacja wygląda w handlu, który jako jedyny nie sygnalizuje opóźnionych płatności powyżej 50 proc. faktur. Przedsiębiorcy pytani o to, po jakim czasie brak zapłaty zaczyna negatywnie wpływać na ich finanse, najczęściej podają 21-30 dni. Najmocniej opóźnienia te odczuwają firmy budowlane (54 proc. wskazań).

Reklama

Do odzyskania każdą przeterminowaną fakturę przekazuje do 15 proc. przedsiębiorców. Są to głównie przedsiębiorstwa z sektora produkcyjnego (19 proc.), firmy usługowe (16 proc.), handlowe ( 12 proc.) i 7 proc. budowlanych. Ankietowani przedsiębiorcy w ciągu ostatnich dwóch lat skierowali do profesjonalnej windykacji od 1 do 500 faktur. Najwięcej z nich (85 proc.) przekazało do 50 spraw, a 42 proc. – od 1 do 10, a więcej niż 51 spraw - 15 proc. firm.

MŚP przekazują sprawy firmom windykacyjnym głównie dlatego, że "samodzielne odzyskiwanie należności jest nieskuteczne". Przyczynę tę podaje ponad połowa badanych. Najczęściej współpracę z profesjonalną firmą nawiązują przedsiębiorstwa produkcyjne (52 proc.), a najrzadziej budowlane (39 proc.).

Głównym powodem przekazania spraw do windykacji są: nieskuteczność samodzielnej windykacji, wysokie kwoty na fakturach i opóźnienie w spłacie dłuższym niż kilkadziesiąt dni oraz brak kontaktu z dłużnikiem - problem najbardziej dokuczliwy dla branży budowlanej, na który narzeka 62 proc. tych firm.

Patrząc na podejście do odzyskiwania należności przez pryzmat wielkości zatrudnienia, widać, że najczęściej z profesjonalnej windykacji korzystają średnie firmy (50-249 pracowników). Co 4. przekazała w ostatnich dwóch latach ponad 100 faktur. Spośród średnich firm 26 proc. windykuje każdą sprawę. Najmniej odważne w zlecaniu windykacji są mikrofirmy - 13 proc. z nich decyduje się na przekazanie każdej przeterminowanej faktury.

Cytowany w badaniu prezes Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki zwraca uwagę, że "dopływ gotówki zapewnia stabilność, przedsiębiorstwo może płacić swoim kontrahentom, regulować podatki i składki ZUS, utrzymać miejsca pracy i myśleć o rozwoju".

Badanie „Jak MŚP korzysta z windykacji” przeprowadził Instytut Badawczy Mands na zlecenie firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso w grudniu 2020 r. na reprezentatywnej grupie 300 małych i średnich przedsiębiorstw, które w ostatnich dwóch latach korzystały z usług firm windykacyjnych. Ankietę zrealizowano metodą CAWI/CATI.