Badanie wykazało szereg różnic w wyzwaniach stojących przed prezesami w Polsce i na świecie. Każda firma w Polsce została dotknięta pandemią, uważają prezesi sondowani przez EY, podczas gdy średnio na świecie negatywny wpływ pandemii był mniejszy - 14% prezesów firm nie zauważyło negatywnego wpływu pandemii na działalność ich organizacji, podano.

"W Polsce rejestrujemy znacznie silniejszy wpływ geopolityki na strategiczne działania firm. 80 proc. CEO w Polsce wskazuje na konieczność zmian wynikającą z tego czynnika, podczas gdy średnio na świecie wskaźnik ten wynosi 55 proc.. Jednym z efektów jest przyspieszenie inwestycji zagranicznych, co deklaruje połowa prezesów firm w Polsce (53%, średnio na świecie - 45 proc.)" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Zerwane łańcuchy dostaw pozostają jednym z kluczowych wyzwań, jakie przyniosła pandemia. Z badania EY wynika, że problem ten dotknął menedżerów w Polsce bardziej niż średnio na świecie. Praktycznie wszystkie firmy w Polsce (97 proc.) dostosowały lub planują dostosować działalność operacyjną na świecie lub łańcuchy dostaw. Z tego prawie dla połowy powodem są czynniki geopolityczne. Globalnie 78 proc. firm wprowadziło tego typu zmiany, najczęściej modyfikując łańcuch dostaw w celu redukcji kosztów (32 proc.), podkreślono.

Pytani o największe ryzyka dla przyszłego wzrostu, prezesi w Polsce również wskazują rosnące napięcia geopolityczne (23 proc. wskazań wobec 18 proc. na świecie) oraz trwałe zmiany demograficzne i gospodarcze (22 proc.). W tym obszarze widać istotną różnicę pomiędzy CEO w Polsce i na świecie. Globalnie za drugi kluczowy czynnik ryzyka prezesi wskazują zmiany klimatyczne i rosnącą presję budowania zrównoważonego rozwoju (17 proc.).

"Badanie CEO na poziomie globalnym pokazuje przesunięcie akcentów: prezesi odchodzą od krótkoterminowej presji na efektywność operacyjną na rzecz budowania długoterminowej wartości. Do Polski ten trend dociera z opóźnieniem: obecnie głównym wyzwaniem dla CEO jest transformacja cyfrowa (26 proc.), wzrost organiczny (19 proc.) oraz poprawa efektywności w generowaniu gotówki i przepływach pieniężnych (12 proc.). Nic dziwnego, że głównym wyzwaniem dla CEO jest - w oczach rodzimych top menedżerów - balansowanie pomiędzy potrzebami udziałowców a budowaniem długoterminowej wartości (29 proc.)" - czytamy dalej.

Badanie przeprowadzono w 45 krajach na całym świecie. Pytania zadawano CEO firm z 13 sektorów w okresie listopad-grudzień 2021. Ankieta w Polsce objęła 50 prezesów dużych firm. Badane przedsiębiorstwa w 82% stanowiły firmy notowane na giełdzie, a spośród nich 78 proc.to spółki portfelowe funduszy private equity.