Konsensus rynkowy przewidywał 22 mld euro nadwyżki.

We wrześniu 2020 r. eksport państw strefy euro (niewyrównany sezonowo) spadł o 3,1 proc. w ujęciu rocznym i wyniósł 190,3 mld euro, zaś import spadł o 7,1 proc. r/r i wyniósł 165,5 mld euro.

Eurostat: PKB wzrósł o 12,6 proc. kw: kw w strefie euro, w UE o 11,6 proc. w III kw. 2020

Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo wzrósł o 12,6 proc. kw/kw w strefie euro i o 11,6 proc. w całej Unii Europejskiej w III kw. 2020 r., wynika z finalnych danych urzędu statystycznego Eurostat.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 12,7 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wyrównany sezonowo spadł w III kw. br. o 4,4 proc. w strefie euro oraz o 4,3 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 4,3 proc. spadku w tym ujęciu.