Analitycy PIE zawrócili uwagę, że z powodu pandemii ostatnie miesiące były bezprecedensowe dla rynku e-commerce - wiosną 2020 r. zaobserwowano dynamiczny wzrost zakupów online, by w późniejszym okresie skłonność do kupowania przez internet wróciła do poziomów sprzed pandemii.

Eksperci podkreślili w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE", że w ostatnich 10 latach popularność zyskały zakupy internetowe od zagranicznych sprzedawców. "Podczas gdy w 2010 r. 8 proc. osób zamawiających online dokonywało zakupów od sprzedawców z innych niż Polska krajów UE oraz 3 proc. z krajów spoza UE, w 2019 r. odsetki te wynosiły odpowiednio 12 proc. i 8 proc. Eksperci zastrzegli jednocześnie, że "udział sprzedawców krajowych w sprzedaży on-line pozostaje niezmiennie wysoki".

Dodali, że na przełomie I i II kwartału 2020 r. tendencja ta wyhamowała. "Udział zakupów internetowych dokonywanych u sprzedawców z krajów UE spadł do 9 proc. oraz nieznacznie u sprzedawców spoza UE – do 7 proc." - wskazali. W ich ocenie "do spadków tych przyczyniła się w dużej mierze zmiana preferencji najzamożniejszych Polaków".

Dotąd osoby z tej grupy dochodowej o wiele chętniej robili e-zakupy u sprzedawców zagranicznych niż mniej zamożni mieszkańcy Polski - zaznaczyli analitycy. "Jednak wiosną 2020 r. udział zakupów online u sprzedawców z UE spadł w porównaniu z rokiem poprzednim z 16 proc. do 10 proc. (ostatni raz tak niski odsetek miał zanotowano w 2012 r.), a udział zakupów u sprzedawców spoza UE spadł z 10 proc. do 7 proc. cofając się tym samym do poziomu z 2016 r." - wskazano. Z kolei wśród osób o najniższych dochodach "skłonność do zakupów u sprzedawców spoza UE wzrosła z 6 proc. do 8 proc.".