Poniżej wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego w okresie styczeń-grudzień 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku:

wartość zmiana (proc.)
mld EUR
saldo handlu zagranicznego 12,0
eksport 237,5 -0,3
import 225,5 -4,8
mld USD
saldo handlu zagranicznego 13,7
eksport 269,9 1,1
import 256,2 -3,6