Szacowany skonsolidowany zysk netto za IV kwartał roku 2020 wyniósł 110 mln zł i jest wyższy o ok. 141% od skonsolidowanego zysku netto za IV kwartał roku 2019.

"Zarząd Inter Cars S.A. jest zadowolony z osiągniętych wyników, a zwłaszcza dynamiki zysków w roku 2020. W ocenie zarządu spółki, rok 2020 należy uznać za pozytywny dla grupy kapitałowej mimo rozprzestrzeniającej się na całym świecie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W efekcie decyzji podjętych przez zarząd zoptymalizowano koszty działalności operacyjnej, a także ograniczono wydatki w zakresie realizowanych projektów i działalności marketingowej, co wpłynęło na osiągnięte wyniki w całej grupie kapitałowej. Ponadto grupa poprawiła cykl operacyjny gotówki, a tym samym ograniczyła zadłużenie finansowe mierzone wskaźnikiem dług netto do EBITDA" - czytamy w komunikacie.

Szacunkowy wskaźnik poziomu zadłużenia grupy kapitałowej na 31 grudnia 2020 roku, określony jako wartość długu netto do EBITDA, wyniósł ok. 1,7, podano również.

Szacowany poziom zapasów na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 2,21 mld zł i jest wyższy o ok. 7% w stosunku do stanu na koniec roku 2019.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 8,76 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)