Jak poinformował IBRiS, 3. edycja raportu powstała na podstawie wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo CAPI na próbie 1650 respondentów. Partnerem raportu jest PKN ORLEN.

64 proc. ogółu respondentów, w tym 69 proc. aktywnych kierowców wskazało, że w przyszłości stacje paliw czeka przekształcenie w centra handlowo-usługowe - powstania przy nich dużych sklepów spożywczo-przemysłowych, rozbudowanych punktów gastronomicznych, punktów naprawy samochodów. 62 proc. Polaków jest zdania, że stacje paliw powinny wprowadzić usługi drobnych napraw samochodów oraz przeglądów. Jedynie 12 proc. respondentów wyraża przekonanie, że stacje paliw znikną z krajobrazu Polski.

89 proc. respondentów wystawiło najlepsze oceny co do jakości obsługi stacjom PKN Orlen. Pozytywnie w tym obszarze ocenione zostały również BP – 78 proc., Shell – 67 proc. oraz Lotos – 65 proc. W porównaniu do poprzedniego roku, jakość obsługi w opinii respondentów wzrosła najbardziej w przypadku BP - o 5 pkt proc., a dla PKN Orlen i Moya - o 2 pkt proc.

Reklama

W przypadku jakości oferowanego paliwa, najlepiej ocenianą marką jest PKN Orlen – 86 proc. ankietowanych uważa, że jakościowo paliwa reprezentują najwyższy poziom. 72 proc. respondentów doceniło jakość paliwa na stacjach BP, a 63 proc. - paliwa marki Shell.

Zdaniem prezesa Instytutu IBRiS Marcina Dumy, od pierwszej edycji badania w 2019 r. obserwujemy silne oczekiwanie wobec stacji paliw w odniesieniu do poszerzenia oferty produktów, które nie są jakimś rodzajem paliwa. "Kategoria +szeroki wybór artykułów spożywczych i innych+ w naszych badaniach zawsze uzyskiwała najmniejszy odsetek wskazań pozytywnych niezależnie od marki paliwowej. Negatywne opinie oznaczają, że klienci potrzebują na stacjach już czegoś więcej niż tylko dystrybutora. To obecnie kluczowy obszar w budowaniu przewagi konkurencyjnej" - ocenił Duma.