Widać wyraźne różnice, jeśli weźmie się pod uwagę płeć. Wśród kobiet, które częściej robią domowe zakupy, ponad połowa (53 proc.) widzi poważny wpływ inflacji na budżet gospodarstwa domowego.
Inflację najbardziej odczuwają najmłodsi ankietowani (60 proc.,) oraz mieszkańcy największych miast (50 proc.).
Postrzeganie inflacji różni się też w zależności od preferencji partyjnych uczestników sondaży. 44 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości nie dostrzega jej wpływu bądź określa go jako mały. W elektoratach ugrupowań opozycyjnych odsetek takich odpowiedzi to ok. 10 proc. Wśród tych wyborców olbrzymia większość badanych - ok. 90 proc. - określa go jako średni lub duży. W PiS to 51 proc.