"Akcje nabyte 26 listopada 2021 roku stanowią 0,016% udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawniają do wykonywania 2 232 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 0,016% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Nabyte przez spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji" - czytamy w komunikacie.

Na dzień 26 listopada 2021 roku spółka posiada łącznie 19 875 akcji własnych stanowiących 0,143% udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawniających do wykonywania 19 875 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 0,143% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, wskazano również.

Oponeo.pl informowało, że uruchomi skup do 0,5 mln akcji własnych 12 listopada br. i będzie mogło go kontynuować do 31 grudnia br., nie dłużej jednak niż do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Kwota na skup akcji to maksymalnie 50 mln zł.

Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

Reklama

(ISBnews)