Co pokazały badania laboratoryjne?

Jak podał Urząd, w sumie skontrolowano 30 takich modeli, które pochodziły z Chin (25), z Ukrainy (2), oraz z Polski (3). "Na 30 modeli zabawek 14 miało nieprawidłowości" - wskazano.

UOKiK dodał, że złożono dziewięć wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego, a ich efektem może być nałożenie kar.

Reklama

Poinformowano, że w dwóch modelach stwierdzono brak instrukcji bądź ostrzeżeń, w dwóch brak deklaracji zgodności, a w czterech brak danych kontaktowych producenta i importera.

W trakcie badań laboratoryjnych w dziewięciu zabawkach stwierdzono nieprawidłowości, np.: zbyt małe elementy, ostre zadziory lub zbyt silny strumień magnetyczny.

Zabawki niezgodnej z wymaganiami. Jakie kary za wprowadzenie do obrotu?

Jak przypomniał UOKiK, wprowadzenie do obrotu przez producenta lub importera zabawki niezgodnej z wymaganiami grozi kara w wysokości do 100 tys. zł. Za każdą niezgodność formalną (np. brak danych producenta/importera) kara wynosi do 10 tys. zł, natomiast za brak oznakowania CE to kara do 20 tys. zł.

Ponadto UOKiK zgłasza do unijnego systemu Safety Gate RAPEX niebezpieczne zabawki, by nie trafiły do europejskich konsumentów.