Celem projektowanej regulacji jest zapewnienie krajowym konsumentom jednolitej, graficznej informacji na temat obecności w środkach spożywczych nowej żywności z owadów – wskazano w projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Projekt ten opublikowano w poniedziałek w wykazie na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) projektu przekazano, że należy zapewnić konsumentom oznakowanie, które umożliwi szybkie rozpoznanie środków spożywczych zawierających nową żywność z owadów "już na pierwszy rzut oka w sklepie".

"W ten sposób będzie zapewniona ochrona konsumentów przed wprowadzeniem w błąd i nabyciem żywności niezgodnej z ich preferencjami" – zaznaczono.

Zaproponowany, obowiązkowy znak graficzny przedstawia owada z rodziny pasikonikowatych wraz z podpisem: "Zawiera owady jadalne". W myśl przepisów oznaczenie ma być umieszczane "na białym polu, w sposób czytelny".

Reklama

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.