"PMPG Polskie Media wskazuje, że list intencyjny nie tworzy zobowiązania stron do podjęcia współpracy. W ocenie emitenta, opierając się na deklaracjach wyrażonych w liście intencyjnym, można jednak zasadnie oczekiwać, że w niedalekim okresie dojdzie do zawarcia umowy oraz rozpoczęcia współpracy pomiędzy stronami" - czytamy w komunikacie.

Quadtalent Europe Limited to podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie tworzenia opartej m.in. na sztucznej inteligencji technologii umożliwiającej transformację cyfrową firm z tradycyjnych sektorów gospodarki. North Summit Capital GP Limited to fundusz inwestycyjny, który udziela finansowania oraz wsparcia merytorycznego w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji i digitalizacji w branżach działających w modelach tradycyjnych, podano także.

"W ocenie emitenta, w przypadku rozpoczęcia współpracy pomiędzy stronami listu intencyjnego, można zasadnie oczekiwać, że współpraca przełoży się na działalność emitenta, w szczególności jego model biznesowy oraz świadczone usługi" - czytamy także.

Jednocześnie spółka podała, że zarząd podjął uchwałę w sprawie zakończenia procesu przeglądu opcji strategicznych dla grupy kapitałowej emitenta rozpoczętego na mocy uchwały Zarządu Emitenta z dnia 14 sierpnia 2019 roku.

"W ocenie zarządu, zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych dla grupy kapitałowej emitenta uzasadnione jest zawarciem listu intencyjnego oraz rozpoczęciem rozmów między jego sygnatariuszami w zakresie ustalenia warunków przyszłej współpracy" - podsumowano w materiale.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".

(ISBnews)