Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł w ub.r. 81,7 mln zł wobec 71,13 mln zł zysku w 2019 r.

Zysk operacyjny wyniósł 121,71 mln zł wobec 129,95 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 216,92 mln zł wobec 218,94 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 632,29 mln zł w 2020 r. wobec 708,7 mln zł rok wcześniej.

"Skorygowana EBITDA grupy za cały 2020 rok obniżyła swoją wartość o niespełna 1% w stosunku do roku poprzedniego, pomimo iż w samym czwartym kwartale 2020 roku odnotowała wzrost o 16% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r." - czytamy w raporcie.


Spółka zwróciła uwagę, że w związku z negatywnym wpływem COVID-19 na przychody generowane przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, zarządy tych spółek wprowadziły szereg inicjatyw mających na celu odpowiednie ograniczenie bazy kosztowej.
"Optymalizacja kosztów w spółkach najbardziej dotkniętych kryzysem obejmowała, poza oczywistym wyeliminowaniem w pierwszej kolejności maksymalnej ilości kosztów niepracowniczych, także redukcję zatrudnienia oraz ograniczenia wymiaru etatu lub wynagrodzeń pracowników. Część spółek z grupy postanowiła także skorzystać z dostępnych form pomocowych ze strony rządu (tarcza antykryzysowa)" - czytamy dalej.
W ciągu 12 miesięcy 2020 roku grupa otrzymała ok. 4,5 mln złotych wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, podano także.


"Swój udział w rynku zwiększyły zarówno ciężko doświadczone Covidem Wakacje.pl o 50% do 14%, jak i najszybciej rozwijająca się spółka naszej grupy Superauto.pl, osiągająca 0,51% udziału w sprzedaży nowych aut w Polsce. Zbliżony do udziału Telewizji WP w oglądalności telewizji w Polsce, co przełożyło się na pierwsze 2 mln zł rocznego zysku z tego projektu" - napisał prezes Jacek Świderski w liście do akcjonariuszy.

Dodał, że dobre wyniki całej grupy kapitałowej w 2020 to głównie zasługa mediów.

"Wirtualna Polska Media pod wodzą Joanny Pawlak osiąga dobre rezultaty oglądalnościowe i jeszcze lepsze wyniki finansowe. To pozwala nam w kolejnych kwartałach śmiało inwestować w jakość naszego mediowego produktu, tak aby umocnić się na pozycji lidera wśród portali horyzontalnych w Polsce" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 40,97 mln zł wobec 8,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)