Ankietowanych, w opublikowanym we wtorek sondażu, zapytano także, czy ich zdaniem "PiS chce zlikwidować TVN".

Na to pytanie twierdząco odpowiedziało 64 proc. badanych, natomiast 13 proc. odpowiedziało przecząco. Z kolei 23 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi "nie wiem".

Badanie zrealizowano przez Instytut Badań Pollster w dniach 30 lipca-2 sierpnia 2021 r. na próbie 1049 dorosłych Polaków.