"Wyniki postępowania wskazują, że nie potwierdziły się zarzuty mobbingu w rozumieniu kodeksu pracy. Miały jednak miejsce zachowania, które zostały uznane za naruszenie naszego kodeksu postępowania. W związku z tym dotychczasowy Dyrektor działu Informacji Pan Marek Balawajder i Zarząd Radia RMF FM uznali, iż dotychczasowa formuła współpracy wyczerpała się, wobec czego postanowiono o jej zakończeniu" — podała Grupa Bauer Media w oświadczeniu.

Marek Balawajder to dziennikarz, który od roku 1997 r. związany był z radiem RMF FM. Wraz z Romanem Osicą stworzył dział śledczy w RMF FM. Od grudnia 2011 roku był zastępcą Dyrektora Informacji, natomiast od 1 września 2012 został Dyrektorem Informacji radia RMF FM.