W ujęciu miesięcznym zamówienia we wrześniu wzrosły o 26,1 proc., po spadku o 7,3 proc. miesiąc wcześniej.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport we wrześniu 2020 r. w ujęciu rdr wzrosły o 0,5 proc., po wzroście o 0,2 proc. rdr w sierpniu - podał GUS.

Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym wzrosły we wrześniu o 27,8 proc., po spadku o 7,2 proc. w sierpniu.

Reklama

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. spadła 1,4 proc. rdr, przy 1,8 proc. niższym zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 3,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w październiku w przemyśle spadło do 78,3 proc. z 81,2 proc. rok temu - podał w piątek GUS.

GUS podał, że najwyższe wykorzystanie mocy produkcyjnych w przetwórstwie przemysłowym zgłaszają producenci mebli, a najniższe – zajmujący się poligrafią i reprodukcją zapisanych nośników informacji oraz producenci metali, pozostałego sprzętu transportowego, skór i wyrobów ze skór wyprawionych, wyrobów farmaceutycznych.

GUS podał też, ze wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez firmy budowlane wynosi 80,2 proc. wobec 86,3 proc. przed rokiem.

W październiku 65,4 proc. firm z sekcji przetwórstwo przemysłowe planuje nakłady inwestycyjne w '20 - podał Główny Urząd Statystyczny.

W marcu takich firm było 60,5 proc.

W przypadku sekcji budownictwo, w październiku 41,7 proc. firm, deklaruje nakłady inwestycyjne wobec 40,1 proc. w marcu.