Zysk operacyjny wyniósł 70,38 mld HUF wobec 102,62 mld HUF zysku rok wcześniej.

Oczyszczona EBITDA wyniosła 184,1 mld HUF wobec 202,9 mld HUF rok wcześniej.

"Pomimo trwającej pandemii i kryzysu gospodarczego, oczyszczony wynik CCS EBITDA zanotował znaczący wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem, sięgając 610 mln USD, czyli tylko 12% mniej niż w ubiegłym roku. Narastająco, za pierwsze trzy kwartały wynik ten osiągnął wartość 1,59 mld USD - 14% poniżej ubiegłorocznego wyniku. Grupa przewiduje, że na koniec roku pozwoli to osiągnięcie wyniku zbliżonego do poziomu 1,9 mld USD, zgodnie z wcześniejszą prognozą" - czytamy w komunikacie prasowym.

W segmencie Upstream, wynik EBITDA poprawił się w porównaniu do poprzedniego kwartału, jednak rok do roku zaliczył 10-proc. spadek do poziomu 212 mln USD. Wpływ na to miały spadające ceny ropy i gazu. Negatywne efekty zostały częściowo zrównoważone dzięki rozpoczęciu wydobycia ze złoża ACG, zaznaczono.

Produkcja w segmencie Upstream wzrosła w ostatnim kwartale o 8% do poziomu 126,9 tys. baryłek dziennie, czyli o 18% wyższego niż w porównywalnym okresie roku 2019. Wolumeny wzrosły dzięki wyższemu przydziałowi uprawnień netto i pełnemu kwartalnemu wkładowi złoża ACG. W trzecim kwartale, prawa do złoża w Azerbejdżanie przyniosły produkcję na poziomie 29,8 tys. baryłek dziennie. Wzrosły również ceny ropy i gazu, jednak w porównaniu do ubiegłorocznych poziomów, nadal są wyraźnie niższe. Na wynik EBITDA segmentu w pierwszych trzech kwartału mocno wpłynęły znaczne spadki cen ropy (ropa Brent staniała o 37% rok do roku, do poziomu 41 USD za baryłkę) oraz gazu (-34% rok do roku).

Oczyszczony wynik CCS EBITDA w segmencie Downstream wyniósł 202 mln USD i był lepszy niż w drugim kwartale, jednak wciąż o 26% słabszy porównując rok do roku, z uwagi na bardzo niskie marże rafineryjne, podała także spółka.

Na koniec trzeciego kwartału, projekt poliole osiągnął 70% postępów w realizacji, pomimo pewnych opóźnień spowodowanych pandemią. Konieczne było bowiem wdrożenie procedur mających na celu ochronę pracowników budowlanych i zapewnienie ciągłości biznesu. W ostatnim kwartale na Węgrzech ukończono również budowę nowej fabryki asfaltu modyfikowanego gumą z recyklingu, podano również w materiale.

Segment Usług konsumenckich w trzecim kwartale powrócił do dwucyfrowych wzrostów. Wynik EBITDA wzrósł o 14% rok do roku, sięgając 183 mln USD. W pierwszych trzech kwartałach 2020 r., segment ten przyniósł największe wolne przepływy pieniężne ze wszystkich obszarów działalności Grupy. Pozytywny wpływ na wynik EBITDA miały również poczynione w ramach Grupy szerokie oszczędności. Wolne przepływy pieniężne wzrosły o 27% rok do roku i o 14% za trzy kwartały narastająco, przekraczając 300 mln USD. Po trzech kwartałach jest to wynik lepszy niż w całym 2019 r. Jednocześnie kontynuowany jest rozwój koncepcji punktów handlowych Fresh Corner, których na koniec kwartału było już 910, w porównaniu do 895 trzy miesiące wcześniej, podkreślono.

Segment Midstream przyniósł wynik EBITDA wyższy o 59%, sięgając 43 mln USD. Wpłynęło na to zwiększenie popytu na transgraniczne zdolności przesyłowe przy jednoczesnym spadku wydatków operacyjnych. Wynik EBITDA za pierwsze trzy kwartały roku wzrósł o 37% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 049,8 mld HUF w III kw. 2020 r. wobec 1 399,97 mld HUF rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 33,2 mld HUF skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 186,19 mld HUF zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 993,25 mld HUF w porównaniu z 3 883,4 mld HUF rok wcześniej.

W ujęciu dolarowym MOL odnotował 185 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 204 mln USD zysku rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2020 r. skonsolidowana strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 111 mln USD, wobec 647,8 mln USD zysku rok wcześniej.

"Przychody w trzecim kwartale mocno odbiły od minimów z poprzedniego kwartału, co na koniec roku powinno umożliwić nam osiągnięcie wyniku EBITDA w górnym zakresie widełek przedstawionych w prognozie - w okolicach 1,9 mld USD. Jak dotąd, pomimo pandemii, wszystkie segmenty biznesu przyniosły pozytywne przepływy pieniężne, dowodząc odporności naszych operacji. Szczególnie wyróżnił się segment Usług konsumenckich, notując w trzecim kwartale nowe historyczne maksyma. Pozostałe segmenty naszej działalności również przyniosły stosunkowo dobre wyniki, pomimo spadków cen surowców i marż: w segmencie Upstream widać pozytywny wpływ przejęcia złoża ACG, w segmencie Downstream natomiast poprawę zawdzięczamy natomiast znakomitej dostępności aktywów oraz zwiększonej przepustowości rafinerii. Musimy jednak pozostać czujni, ponieważ pandemia jeszcze się nie skończyła, a kolejne miesiące mogą przynieść nowe wyzwania" - powiedział prezes Grupy MOL Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 18,1 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)