"Planowane skumulowane wydatki inwestycyjne w okresie trwania Strategii wyniosą 1 064 mln zł, z czego 512 mln zł stanowić będą inwestycje rozwojowe służące systematycznemu usprawnieniu procesów oraz rozwojowi nowych technologii i produktów zgodnie z zadaniami operacyjnymi opracowanymi przez segmenty grupy kapitałowej. Plan inwestycyjny sfinansowany zostanie z własnych przepływów z działalności operacyjnej oraz z kredytów bankowych, przy zachowaniu bezpiecznego poziomu wskaźników finansowych w okresie Strategii" - czytamy w komunikacie.

Planowany poziom zadłużenia netto na koniec 2025 r. oszacowany został na 640 mln zł.

Wskaźniki finansowe utrzymają się na bezpiecznym poziomie i wyniosą:
- dług netto do EBITDA x0,8
- dług netto do kapitałów własnych 34%, podano także.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 203,67 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)