Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w listopadzie wzrosła rdr o 3,5 proc., a mdm wzrosła o 1,2 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w listopadzie i październiku 2020 r.:

listopad listopad październik październik
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 5,4 -1,6 1 3,2
górnictwo i wydobywanie -3,4 2,6 -5,2 5,9
przetwórstwo przemysłowe 7,2 -2,5 1,7 2,3
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -10,5 9 -6,3 16,9
dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 7,4 -2,6 5,2 0,2