"W kolejnych kwartałach można spodziewać się rosnącej presji na rentowność, w konsekwencji utrzymującej się nadal trudnej sytuacji w otoczeniu gospodarczym, a w szczególności w polskim górnictwie węgla energetycznego, które w najbliższych latach podlegać będzie istotnym zmianom transformacyjnym. Wykorzystując naszą elastyczność operacyjną, na bieżąco będziemy dostosowywać działania grupy do zmieniającego się popytu oraz charakteru funkcjonowania poszczególnych rynków, na których jesteśmy obecni" - napisał Bendzera w liście załączonym do raportu rocznego.

Aktywność Famuru w 2021 roku związana z "core businessem", poza dalszą ścisłą kontrolą kosztów, ma być skupiona na priorytetowych i perspektywicznych dla nas rynkach, głównie w Rosji i krajach azjatyckich, a także bieżącym monitoringu zmian zachodzących na rynku krajowym.

"Generowane środki pieniężne z działalności podstawowej skupionej wokół dostarczania maszyn i urządzeń dla podziemnego górnictwa skał miękkich, będziemy chcieli inwestować w szczególności w perspektywiczne obszary rozwoju poza branżą wydobywczą" - wskazał także prezes.

Podtrzymał zainteresowanie grupy obszarem odnawialnych źródeł energii i wejściem w segment maszyn dla górnictwa skał twardych.

"Zachodzące zmiany w otoczeniu gospodarczym w połączeniu ze wzrostem znaczenia projektów dywersyfikacyjnych dla rozwoju Grupy Famur będzie wymagać rewizji celów i aktualizacji planu strategicznego" - podsumował Bendzera.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)