"Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych. Zarząd spółki proponuje 22 lipca 2021 roku jako dzień dywidendy oraz 5 sierpnia 2021 roku jako termin wypłaty dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki postanowił ponadto zarekomendować pokrycie jednostkowej straty netto za 2020 r. w wysokości 2 355,67 mln zł z kapitału zapasowego, podano także.

W lutym br. przedstawiciele zarządu informowali, że PKN Orlen przewiduje powrót do wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 3,5 zł na akcję.

Na początku lutego br., przedstawiając wyniki za IV kw. 2020 r., PKN Orlen podał, że w całym 2020 r. spółka miała 3 313 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4 300 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 86 178 mln zł w porównaniu z 111 203 mln zł rok wcześniej.

Jak wówczas podano, w ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 1 380 mln zł wobec 4 813 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)