Rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na realizację inwestycji dotyczącej intensyfikacji produkcji Olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Projekt stanowi część Programu Rozwoju Petrochemii, który został ogłoszony 12 czerwca 2018 roku.

"W ramach realizacji projektu zakłada się pozyskanie dofinansowania w postaci pomocy publicznej dla osiągnięcia akceptowalnego poziomu efektywności ekonomicznej projektu. Trwają także prace w zakresie pozyskania finansowania dla projektu w formule project finance. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 13,5 mld zł. Zakończenie fazy budowy inwestycji planowane jest na I kwartał 2024 roku, a uruchomienie produkcyjne Kompleksu Olefin III na początek 2025 roku. Spółka szacuje, że realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu EBITDA o ok. 1 mld zł rocznie" - czytamy w komunikacie.

Dzięki dzisiejszej zgodzie rady nadzorczej, możliwe będzie podpisanie umowy na budowę kompleksu instalacji Olefin III w formule EPCC (engineering, procurement, construction and commissioning) dla zakresu ISBL z preferowanym oferentem, tj. ze spółkami Hyundai Engineering Co., Ltd. z siedzibą w Seulu oraz Técnicas Reunidas S.A. z siedzibą w Madrycie, lub spółką powołaną przez przedmiotowe spółki do realizacji umowy EPCC jako generalnego wykonawcy, po wynegocjowaniu wszystkich warunków umownych. W związku z dzisiejszą decyzją RN, PKN Orlen podpisze z preferowanym oferentem porozumienie odnośnie kontynuacji negocjacji umowy EPCC dla zakresu ISBL oraz umów licencyjnych, zapowiedziano także.

W związku z projektem została utworzona spółka Orlen Olefiny Sp. z o.o., w ramach której planowana jest realizacja projektu.

Realizacja projektu została zatwierdzona przez zarząd Orlenu 18 maja br.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)